Prodejní výstava "Veselé Velikonoce"

1. 3. - 6. 4. 2015

Ručně malované a vrtané kraslice - slepičí, kachní i pštrosí, pomlázky, květinová dekorace, výrobky z papíru, korálků, keramika a mnoho dalších předmětů pro radost
i potěšení.

Pokud máte zájem, můžete se prezentovat na výstavě i vy. Výrobky přijímáme průběžně - kontak viz níže.

Prohlídky: denně od 10.00 do 19.00 hod

- na základě telefonické domluvy na mob.: 603 147 012
nebo na e-mailu: dubecsobe@seznam.cz
Fotografie některých exponátů

Velikonoční kraslice malované - Olina Šporerová, Horšovský Týn
11. 3. 2015, autor fotografie: Lenka Gebauerová

Velikonoční kraslice malované - Markéta Fortelná, Ivaň
11. 3. 2015, autor fotografie: Lenka Gebauerová

Velikonoční kraslice vrtané - Markéta Fortelná, Ivaň
11. 3. 2015, autor fotografie: Lenka Gebauerová

Velikonoční kraslice malované a vrtané - Lenka Doláková, Slušovice
11. 3. 2015, autor fotografie: Lenka Gebauerová

Velikonoční kraslice malované a vrtané - Lenka Doláková, Slušovice
11. 3. 2015, autor fotografie: Lenka Gebauerová

Velikonoční kraslice malované a vrtané - Lenka Doláková, Slušovice
11. 3. 2015, autor fotografie: Lenka Gebauerová

Velikonoční kraslice kachní malované a vrtané - Lenka Doláková, Slušovice
11. 3. 2015, autor fotografie: Lenka Gebauerová

Velikonoční kraslice pštrosí malované a vrtané - Lenka Doláková, Slušovice
11. 3. 2015, autor fotografie: Lenka Gebauerová

Velikonoční strom (korálková dekorace) - Adélka Vojtechová, Dubec
11. 3. 2015, autor fotografie: Lenka Gebauerová

Korálková dekorace - vajíčko - Adélka Vojtechová, Dubec
11. 3. 2015, autor fotografie: Lenka Gebauerová

Korálková dekorace - kuřátko a kytička - Adélka Vojtechová, Dubec
11. 3. 2015, autor fotografie: Lenka Gebauerová

Korálková dekorace - zajíček - Adélka Vojtechová, Dubec
11. 3. 2015, autor fotografie: Lenka Gebauerová

Pomlázky
11. 3. 2015, autor fotografie: Lenka Gebauerová

Velikonoční dekorace - Ludmila Vojtechová, Dubec
11. 3. 2015, autor fotografie: Lenka Gebauerová

Velikonoční dekorace - Ludmila Vojtechová, Dubec
11. 3. 2015, autor fotografie: Lenka Gebauerová

Keramika - Marie Městková, Třískolupy
11. 3. 2015, autor fotografie: Lenka Gebauerová

Keramika - Marie Městková, Třískolupy
11. 3. 2015, autor fotografie: Lenka Gebauerová

Pletení z papíru - Iveta Czikosová, Třemešné
11. 3. 2015, autor fotografie: Lenka Gebauerová

Pletení z papíru - Iveta Czikosová, Třemešné
11. 3. 2015, autor fotografie: Lenka Gebauerová

Velikonoční dekorace - Věra Končická, Třemešné
11. 3. 2015, autor fotografie: Lenka Gebauerová

Velikonoční dekorace - Věra Končická, Třemešné
11. 3. 2015, autor fotografie: Lenka Gebauerová

Velikonoční dekorace: "ARTYČOK" skládání látky - Věra Končická, Třemešné
11. 3. 2015, autor fotografie: Lenka Gebauerová

Paličkovaná krajka - Ilona Matulová, Ivaň
11. 3. 2015, autor fotografie: Lenka Gebauerová

Velikonoční dekorace
11. 3. 2015, autor fotografie: Lenka Gebauerová
Kalendář Velikonoc 2015

18.2.2015 - Popeleční středa

Také byla nazývána Černá, Škaredá nebo Smetná.
Popeleční středa ukončuje masopustní veselí a pro křesťanský svět začíná doba půstu která trvá až do Božího Hodu velikonočního – Velikonoční neděle. Trvá 40 dní.

22.2.2015 - První neděle postní – „ČERNÁ“

Také byla nazývána Pytlová, Pučálka nebo Liščí.
Ženy v době půstu odkládaly pestré součásti oděvu a oblékaly se do tmavých šatů
a zástěr a vázaly si černé šátky.

1.3.2015 - Druhá neděle postní – „PRAŽNÁ“

Název je odvozen z jednoho z postních jídel - připravoval se staročeský pokrm
z praženého nedozrálého obilí „pražma“.

8.3.2015 - Třetí neděle postní – „KÝCHAVÁ“

Pověra říká, že kolikrát člověk v tento den kýchne, tolik let bude ještě naživu.
Ve východních Čechách se věřilo, že zdraví po celý rok bude zajištěno tomu,
kdo si v tento den kýchne třikrát.

15.3.2015 - Čtvrtá neděle postní – „Družebná“

Také byla nazývána Středopostní, Růžebnou nebo Růžovou.
V tuto neděli bylo možné mírně porušit jinak přísný půst. Uvolnila se postí kázeň
a mládeži bylo povoleno sejít se a poveselit na návsi nebo v některém stavení ve vsi,
kde měli svobodnou dívku nebo mládence. V tuto neděli chodíval ženich spolu s družbou do domu, kam chtěl o pomlázce přijít na námluvy. Pekly se větší kulaté koláče zvané Družbance s několika náplněmi a byly zdobené podle šikovnosti hospodyňky.

22.3.2015 - Pátá neděle postní – „Smrtná“

Také byla nazývána Smrtelná.
Je to čas na vyhnání zimy. Tento zvyk má krajové odlišnosti. Nejznámější je vynášení Smrti (krajově: Moreny, Mařeny nebo Mořeny). Je to figura zhotovená ze slámy a hadrů. Je připevněna na dřevěné tyči a za zpěvu mládeže vynášena ze vsi a vhozena do vody, nebo spálena. O této neděli se zahalovali kříže.

29.3.2015 - Šestá neděle postní – „Květná“

Také byla nazývána Květnice, Beránková, nebo Palmová.
Je to den, kterým se připomíná vjezd Krista do Jeruzaléma a bylo zvykem světit palmy. V našich krajích nahrazují palmy větvičky jívy – kočičky, ale světili se také košťata
z březových větví, jedlové chvojí, lýkovec, klokočí, jalovec, krušpánek – buksus, narašené pruty vrby, lípy nebo hlohu a ovázaly se červenou stuhou. Svěceným kočičkám se přikládala zázračná moc, měli pomáhat proti pohromám, kouzlu a nemocem. Zastrkovaly se za rám svatých obrazů nebo za domácí kříže ve světnicích. Zapichovaly na kraj pole, aby chránily úrodu. V tento den se nesmělo péct, protože by se zapekl květ a nerodily by ovocné stromy.


PAŠIOVÝ TÝDEN

Je to poslední týden před Velikonocemi.

30.3.2015 - Modré pondělí

Ve všech chalupách se začalo uklízet.

31.3.2015 - Žluté úterý

Pokračoval velký úklid.

1.4.2015 - Škaredá středa

Také byla nazývána Sazometná nebo Smetná.
Tento den se nesměl nikdo na nikoho mračit, aby se nemračil po celý rok.

2.4.2015 - Zelený čtvrtek

V tento den se připravovalo jídlo ze zelené zeleniny nebo bylin (špenát, šťovík, mladá kopřiva …), aby byl člověk po celý rok zdráv. V křesťanských kostelech v tento den zmlknou zvony (zavážou se provazy) a říká se, že odletěly do Říma. Dokonce i dobytku se odebraly zvonce, aby nezvonil. Až do Bílé soboty je zvonění nahrazováno hlukem klapaček (krajově: hrkaček, řehtaček, ščekotek, valch a bukálů) s nimiž chlapci chodí
po vsi ráno, v poledne a večer až do Velkého pátku do 3 hodin odpoledne. Za hrkání byli odměňováni vejci a penězi. Věřilo se, že tímto zvukem se vyžene z domů všechno zlé, včetně hmyzu a myší usazených přes zimu v domech.

3.4.2015 - Velký pátek

Je to den ukřižování Krista, den hlubokého smutku, kdy se nekonají mše a při bohoslužbě se v katolických kostelech pouze zpívá a čtou se texty. Důležitým momentem je odhalení a uctění kříže a strojení Božího hrobu. Nesmělo se nic půjčovat z jiných domácností, protože by tyto předměty mohly být očarovány. Nesmělo se prát prádlo, protože by se máčelo ne do vody, ale do Kristovy krve. Také se věřilo, že je to jediný den v roce, kdy se země otvírá a vydává svoje poklady. Na Velký pátek bylo také zakázáno hýbat se zemí (orat, kopat, sázet …) Projevovala se tím úcta k zemi.

4.4.2015 - Bílá sobota

V tento den se neslavila mše svatá a další svátosti, kromě pomazání nemocných
a svátosti smíření. Dopoledne se před kostelem světil oheň. Hospodyně pekly mazance
a beránky, muži a chlapci pletli pomlázky z vrbového proutí a děvčata malovala vajíčka.

5.4.2015 - Boží hod velikonoční

Název velikonoce pochází z veliké noci ze soboty na neděli, kdy došlo ke zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V tento den se světili velikonoční pokrmy. Hospodář odnášel na zahradu, na pole do studny kousek svěceného mazance, vejce a vína, aby měl hojnost ovoce, obilí a měl vždy sobrou vodu. Rolníci nechávali na polích svěcené kočičky a křížky.

6.4.2015 - Pondělí velikonoční

Hospodář hned brzy ráno našupal všem domácím pomlázkou, aby byli po celý rok čilí
a zdraví. Také chlapci chodí s pomlázkami na koledu. K pomlázce patří pestře malovaná vajíčka- kraslice. Kraslici dostával hoch od děvčete, které vyšlehal.

coded by o-design ©