Výstava "Řemeslo má zlaté dno"

23. 9. - 15. 11. 2013

Na výstavě se prezentuje střední škola Oselce. Jsou zde zastoupeny nejen čtyřleté uměleckořemeslné obory (zpracování dřeva a kovů), ale i výrobky tříletých „učebních“ oborů truhlář a kovář.

Výstava je určena pro všechny milovníky poctivé řemeslné práce, pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání a také pro majitele, provozovatele a restaurátory památek a historických objektů.

Garantem výstavy je Irena Hauptmanová ak. mal.

Prohlídky: denně od 10.00 do 17.00 hod

- na základě telefonické domluvy na mob.: 603 147 012 nebo 732 351 910
nebo na e-mailu: dubecsobe@seznam.cz

Fotografie vystavených prací

5. 10. 2013, autor fotografie: Lucie Staňková

5. 10. 2013, autor fotografie: Lucie Staňková

5. 10. 2013, autor fotografie: Lucie Staňková

5. 10. 2013, autor fotografie: Lucie Staňková

5. 10. 2013, autor fotografie: Lucie Staňková
Stručně o střední škole v Oselcích

Štafířství a intarzie

Štafířství a intarzie

Při těchto souborných pracích se učí žáci pracovat s masivním materiálem jako nosnou konstrukcí budoucího výrobku a švartnou (silná dýha) jako krycím okrasným materiálem. Podle předem připraveného návrhu si ze švarten vyrobených z různých druhů dřevin vyřežou navržený motiv, který postupně nakližují. Na korpus dále připevní různé okrasné prvky, které mohou být doplněné řezbou. Samozřejmostí jsou tajné zásuvky, které má každá správná cechovní truhlice. Povrchová úprava je provedena náročnou šelakovou politurou tak, aby byla zvýrazněna kresba jednotlivých dřevin.

Umělecko řemeslné zpracování kovu

Maturitní práce Ročníková práce kovářů

Umělecko řemeslné zpracování dřeva

Maturitní práce

Střední škola Oselce má bohatou tradici a dobrou materielní základnu pro výuku řemeslných kovo a dřevo oborů. Kvalifikovaní odborníci uměleckořemeslných oborů
jsou v současné době velmi žádaní na trhu práce, široké uplatnění najdou i v oblasti památkové péče. Vykonáním maturitní zkoušky získá absolvent kvalifikaci pro výkon povolání umělecký truhlář a umělecký kovář a zámečník, možnost studia na vysokých školách a vyšším odborném studiu.
Absolvent umí: zhotovovat individuální uměleckořemeslné výrobky podle výtvarných návrhů s použitím původních technologií a materiálů, ovládá základní postupy restaurování a konzervace. Je vybaven vědomostmi a dovednostmi pro podnikatelskou
i zaměstnaneckou činnost v malých a středně velkých firmách.

(texty a fotografie převzaty: www.stredniskolaoselce.cz)

coded by o-design ©