Volný čas v Dubci

Místní akce

Stavění máje V průběhu roku se v obci koná několik místních akcí.
Ať už je to stavění máje, setkání německých rodáků, výlov rybníka, nebo obnovená Štěpánká vánoční mše. Dubec je také na trase Memoriálu Tomáše Kolowrata Krakovského a průjezdu vozidel amerických vojenských veteránů z 2. světové války.


Akce ve střediskové obci

Dubec Středisková obec Třemešné pořadá spolu se zájmovými sdruženími mnoho kulturních a společenských akcí. Pořádá se divadelní pohádkové představení, setkání seniorů, dětský den, pouť, traktoriáda, střelby, jízdy
na koních, drakiáda, mikulášské odpoledne pro děti a další různé akce.


Turistika

Dubec Je zde vybudovaných mnoho turistických tras. Trasy pro pěší turistiku vedou naučnými stezkami, přírodními parky nebo rezervacemi CHKO Český les. Také vás zavedou na místa zaniklých vsí, které dnes prozrazují už jen zbytky kamenných podezdívek, mostků, náhrobků nebo zarostlých náhonů.


Cyklotrasy

Cyklotrasy Dubcem vede nově vybudovaná trasa pro cyklisty,
která je součástí mezinárodní cyklotrasy Paříž – Strasburg – Praha. Regionální i nadregionální cyklotrasy se začleňují do Panevropské cyklotrasy jako její dílčí úseky. Zpravidla vedou po klidných obecních komunikacích či lesních cestách.coded by o-design ©