Základní údaje o Dubci

Dubec Dubec je místní částí obce Třemešné v okrese Tachov.
Je to malinká vesnička s 20 domy a 28 obyvateli. Vévodí
jí malebný farní kostel Archanděla Michaela, který je kulturní památkou. Další kulturní památkou je dřevěná usedlost č. 6.Místní část: Dubec
Obec: Třemešné
Okres: Tachov
Kraj: Plzeňský
Katastrální území: Dubec
Farnost: Římskokatolická farnost Horšovský Týn
Nadmořská výška: 490 m n. m.
Oblast:Český les – Hostouňská pahorkatina
Kulturní památky:Kostel Archanděla Michaela
Zemědělský dvůr č.p. 6

Povodí
Dubecký potok je pravostranný přítok Čaňkovského potoka
Plocha povodí: 18,121 km2
Délka údolí: 6,9 km

Evidence v roce 2008
Počet obyvatel: 28
Počet budov: 31

  • rodinný dům: 14
  • zemědělská stavba: 1
  • stavba pro rodinnou rekreaci: 3
  • stavba pro rodinnou rekreaci – penziony: 2
  • zemědělská stavba: 6
  • stavba občanského vybavení: 2
  • stavba technického vybavení: 1
  • stavba pro dopravu: 1
  • jiná stavba: 1

Výměra orné půdy: 1.288.650 m2
Výměra zahrad: 16.973 m2
Výměra trvalých travních porostů: 582.902 m2
Výměra lesních pozemků: 602.077 m2
Výměra vodních ploch: 110.478 m2
Výměra zastavěné plochy: 19.789 m2
Výměra ostatních ploch: 387.927 m2


coded by o-design ©