Charakteristika Dubce

Dubec Vesnička je hezky uspořádána, je klidná a tichá. Jméno Dubec má zasloužené, zdobí ji několik vzrostlých mohutných dubů. Některé domy mají zachovány původní fasády. Dubcem protéká Dubecký potok, který ho dělí na dvě části. Jsou zde tři rybníky.


Věžní báň zdejšího kostela je výraznou dominantou nejen Dubce, ale i celého zdejšího kraje. Kostel stojí ve středu obce nad rybníkem na malém návrší a je obklopen lipami vysázenými počátkem 20. století.
Domy se postupně opravují. Některé z nich mají zachovány původní fasády s letopočty, nápisy, kamennými okénky a zdmi. Jsou zdobeny různými drobnými detaily, které nám ukazují šikovnost a dovednost rukou mistrů svého řemesla.
V obci jsou tři rybníky. Ten největší je uprostřed návsi a sloužil jako požární nádrž.
Je olemovaný kamennou hrází, nad níž se tyčí 7 obrovských dubů. Jejich stáří je odhadnuto podle dobových pohlednic na 100 let. Další dva rybníčky byly v minulosti zřejmě součástí jednoho rybníka, který byl napájen Dubeckým potokem. Potok byl později zregulován a přítok do rybníka zrušen. Nedostatek vody nejspíš rozdělil rybník na dvě části. V současné době se zde soustřeďuje už jen voda z okolních polí a luk. Jeden z nich se nachází mezi vrbami u cesty směrem na Sycherák (Chobot). Je označován jako ptačí ráj. Druhý je menší a prozrazuje ho bujný rákosový porost. Oba tyto rybníčky jsou dnes spíše mokřiny, které poskytují domov mnohé fauně a flóře. Žáby nenechají nikoho na pochybách o svém hojném výskytu. Jejich večerní árie se rozléhá po celé obci.
Dubecký potok protéká středem obce a dělí ji na dvě části. Oba břehy v minulosti spojovaly čtyři kamenné můstky. Do dnešní doby se zachovaly pouze tři. Ten čtvrtý nám připomíná už jen pár opracovaných kamenů na břehu potoka. Snad se obrovské pískovcové kamenné kvádry dočkají a znovu budou tvořit spojení obou břehů.
V březnu 2008 se zahájila oprava rozpadlých kamenných břehů rybníka uprostřed obce.


coded by o-design ©