Podpora restarurování soch a ostatního mobiliáře

Na této stránce naleznete seznam soch a děl, jejichž obnovu a restaurování můžete finančně podpořit - stránka bude průběžně doplňována po důkladném zpracování restaurátorského záměru a ceny obnovy. V minulých letech se nám tímto způsobem podařilo získat finanční prostředky na obnovu všech vitrážových oken.1. Socha Panny Marie s Ježíškem ....... restaurování cca 15.000,- Kč

Finanční částku věnovala paní Anna Elfrieda Kunz (roz. Lenk) Ingolstadt

Součást oltáře Božího hrobu Socha je součástí historizujícího oltáře Božího hrobu.
Oltář pochází z období po roce 1900.
Rozměry:Detail sochy
DubecSocha sv. Jana

Dubec je součástí kazatelny, která je kulturní památkou a je původní částí rokokového mobiliáře. Socha je umístěna
na stříšce spolu se sochou Madony. Byla zhotovena v roce 1770 Josefem Hackerem z Erpužic.

Detail sochy
socha sv. JanaSocha Madony

Dubec je součástí kazatelny, která je kulturní památkou a je původní částí rokokového mobiliáře. Socha je umístěna
na stříšce spolu se sochou sv. Jana. Byla zhotovena v roce 1770 Josefem Hackerem z Erpužic.

Detail sochy
socha sv. Jana
coded by o-design ©