Realizace projektu: Obnova a ochrana kulturní památky - farního kostela Archanděla Michaela

28. 7. 2008 Uzavření smlouvy o výpůjčce kostela Archanděla Michaela
Občanské sdružení uzavřelo s Římskokatolickou farností v Horšovském Týně zastoupenou: P. Josefem Prchalem, SJ, administrátorem smlouvu o výpůjčce
kostela včetně mobiliáře na dobu 30 let.

8. 8. 2008 Vypracování soupisu mobiliáře – Biskupství Plzeňské


coded by o-design ©