Realizace projektu: Obnova a ochrana kulturní památky - farního kostela Archanděla Michaela


6. etapa: Restaurování a oprava varhan

cena: ?,- Kč

Na základě doporučení pracovníků památkové péče o podání žádosti na vydání závazného stanoviska na restaurování a obnovu varhan bylo nutné vyhledat firmu,
která by provedla restaurátorský záměr. Některé kontakty jsme obdrželi z úřadu památkové péče, některé byly vyhledávané přímo na internetových stránkách.
Nakonec byla oslovena firma Organa s.r.o. z Kutné Hory. Jeden z důvodů byl i ten,
že vzorem pana Antonína Kadeřábka, jak uvádí v článku "Svět hudebních nástrojů"
Petra Koukala, je práce Jindřicha Schiffnera pro jeho důkladnost a řemeslnou preciznost.


zleva Vít Kadeřábek, Antonín Kadeřábek (firma Organa s.r.o.)
převzato - http://hudebnirozhledy.scena.cz/www/index.php?page=clanek&cislo_id=92&id_clanku=952


13.1.2012 byl kontaktován pan Vít Kadeřábek
Telefonicky bylo domluveno, že v průběhu měsíce ledna až února posoudí celkový stav varhan na jehož základě by mohl být vypracován restaurátorský záměr na jejich opravu
a restaurování.

únor 2012 celková prohlídka varhan
Byla provedena celková prohlídka varhan s podrobným zaměřením a posouzením současného stavu.

16.3.2012 obdržena zpráva o stavu varhan
Bylo konstatováno, že varhany jsou dochovány v kompaktním originálním stavu. Jedná se o přestavbami nenarušený kvalitně postavený nástroj. Dále bylo zjištěno, že na kúru jsou použity součásti předešlých varhan - konstrukce měchů a píšťal. Pokud by se opravdu jednalo o předešlý nástoj z místního kostela mohlo by se jednat o fragmenty Gartnerových varhan (postaveny r. 1738 Egidiusem Gartnerem z Tachova)!
Zpráva o varhanech

coded by o-design ©