Realizace projektu: Obnova a ochrana kulturní památky - farního kostela Archanděla Michaela


4. etapa: Restaurování oltářů a kazatleny

Boční oltář sv Tekly

Boční oltář sv. Kryštofa

Oltář Archanděla Michaela

Kazatelna

Oltář Božího hrobu

coded by o-design ©