Realizace projektu: Revitalizace biokoridoru


3. etapa: Úprava a srovnání ploch, osázení ploch dřevinami, obnova břehového porostu

květen 2009
Zahájení terénních úprav a výsadby dřevin. Zakůrování svahu mezi kostelem
a rybnikem, osázení dřevinami.
Fotodokumentace.

červen 2009
Pokračování na terénních úpravách, výsadba stromů a keřů.

coded by o-design ©