Realizace projektu: Revitalizace biokoridoru


2. etapa: Vybudování turistického odpočivadla u rybníka

červen 2009
Vybudování kamenné opěrné zídky, položení kamenné dlažby a zabudování laviček. Fotodokumentace.

coded by o-design ©