Realizace projektu: Revitalizace biokoridoru


4. etapa: Vyčistění a oprava druhé části potoka

listopad 2009
Zpracování záměru realizace 4. etapy projektu.

prosinec 2009
Na schůzce s občany Dubce byla projednána možnost profinancování této akce
z prostředků, které obec vyčlenila na stavbu dětského hřiště.
Zápis ze setkání s občany

prosinec 2009
Postup dohodnutý s občany byl projednán na jednání zastupitelstva obce.

leden 2010
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce a schválení akce vyčistění potoka byl zpracovaný záměr upřesněn a proveden odhad kalkulace potřebných finančních prostředků. V případě, že bude realizací akce pověřeno sdružení (podobně jako při realizaci prvních tří etap) sdružení předpokládá přispěním částky ve výši cca 30.000,- Kč (finanční dar od RNDr. Karla Gebauera) na provedení opravy kamenných břehů.

březen 2010
Z jednání zastupitelstva obce vyplynulo, že tato akce nebude realizována sdružením, ale přímo obcí. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům (obec vyčlenila z rozpočtu 100.000,- Kč) nebude provedena výstavba nového propustku,
zatím se pouze provede odbahnění v celé délce potoka (140 m) a oprava kamenných břehů v první části potoka (v délce cca 80 m ke stávajícímu propustku).

Pro sdružení je výše uvedeným rozhodnutím zastupitelstva tato akce považována za ukončenou. Sdružení se nebude nadále na realizaci podílet ani na akci přispívat žádnými finančními prostředky. Další informace o této akci lze proto získat pouze na obecním úřadě v Třemešném nebo u RNDr. Karla Gebauera, zastupitele pověřeného realizací této akce.

coded by o-design ©