Realizace projektu: Dubové arboretum


  • etapa: Zpracování projektu

  • etapa: Výsadba v intravilánu obce

  • etapa: Výsadba solitérních stromů

  • etapa: Výsadba doplňkových dřevin

  • etapa: Budování naučné stezky

coded by o-design ©