Název projektu: Revitalizace biokoridoru

Cílem projektu je vytvořit biokoridor jako integrální součást cyklotrasy procházející
obcí při zachování jeho plné biologické funkčnosti. Biokoridor v intravilánu obce by měl být vstupním dendrologickým prvkem pro navazující dubové arboretum. Při realizaci biokoridoru je třeba současně vyřešit havarijní stav břehů rybníka a potoka, kde rozpadlé kamenné vyložení ohrožuje majetek obce a občanů v situacích vysokého průtoku vody. Při opravě kamenných břehů potoka bude snahou obnovit aspoň částečně původní kamenný mostek, který byl zničen v 70.tých letech minulého století.

Smlouva s obcí
Projektová dokumentace
Záměr - 4. etapa projektu
Dopis starostovi obce ze dne 3.9.2012

Projekt bude rozdělen do 4 etap:

coded by o-design ©