Název projektu: Dubové arboretum

Cílem projektu je vybudovat dendrologické arboretum se zastoupením různých druhů dubů a případně doplňkových dřevin. Historicky má název obce souvislost s rozsáhlými dubovými porosty na tomto území v době vzniku obce. Aboretum by mělo v budoucnu plnit funkci odbornou jako studijní materiál pro pracovníky lesnictví, zahradnictví
a zahradní projektanty a současně by se mělo stát významným prvkem při rozvoji turistiky v obci. Arboretum se postupně stane významnou součástí dubeckého biokoridoru.
Jedná se o časově i finančně náročný projekt a bez využití některého z dotačních titulů bude obtížně realizovatelný. Všechny uvedené předpokládané termíny realizace jsou pouze orientační. Skutečnost se bude odvíjet od podmínek vyplývajících z pravidel pro poskytnutí případné dotace. Důležitou skutečností je fakt, že žadatel o dotaci nesmí zahájit žádné práce před schválením žádosti o dotaci.

Předpokládaná cena: bude stanovena po dokončení projektu

Projekt bude rozdělen do 5 etap:

coded by o-design ©