Předmět činnosti občanského sdružení

Sdružení vyvíjí činnost směřující k řešení problematiky obnovy a ochrany přírody, obnovy a ochrany kulturního dědictví a rozvoje cestovního ruchu.

Jedná se zejména o:

 • zmapování přírodního a kulturního bohatství v dané oblasti ve spolupráci
  s pracovníky památkové péče a ochranáři přírody,
 • obnovu a ochranu místního biokoridoru,
 • obnovu a ochranu kulturní památky – farního kostela Archanděla Michaela,
 • podporu aktivit vedoucích k posílení cestovního ruchu,
 • získávání informací o zdrojích finančních prostředků,
 • získávání finančních zdrojů na obnovu, ochranu a rozvoj pomocí příspěvků,
  darů a dotací,
 • publikační činnost a spolupráci s médii.

Působnost: v rámci katastrálního území obce Dubec

Mapa katastru Dubec
coded by o-design ©