Pozvánka

Občanské sdružení Dubec sobě zve občany na setkání za účelem podání informací:

 • provádění údržby zatravněných ploch (vymezení ploch, které bude udržovat sdružení, občané a obec)
 • vyčištění zanesené komory propustku pod silnicí
 • způsob vyčištění a opravy potoka v místě kolem Rohlenů a Lukejů
 • postup prací na opravě a restaurování kostela

Setkání se bude konat 11. 06. 2010 v 18.00 hod v budově firmy AGROBAC.
Zápis

Přítomni: Gebauer Karel, Gebauerová Lenka, Rohlena Ivan, Rohlena Jakub, Rohlenová Pavlína, Vojtechová Ludmila, Zika Jan

 • Byl zpracován způsob údržby zatravněných ploch. Podle informací z obce budou obecní zaměstnanci sekat v obci 3 - 4 x ročně svažité plochy (kolem kostela, příkop podél hlavní silnice naproti Novákům, část potoka od dubů naproti Hybšům po kamenný mostek naproti Beranům. Plochy mezi místní komunikací a domy se předpokládá, že budou udržovány občany. Plocha uvnitř místní komunikace a podél ptačího ráje bude udržována Karlem Gebauerem na vlastní náklady.
 • Komora propustku se bude čistit pouze při zajištění brigádníků, nebo s využitím nezaměstnaných občanů v rámci provádění veřejně prospěšných prací.
 • Byla podána informace o způsobu provedení odbahnění a opravy potoka. Odbahnění bude provedeno v letních měsících s tím, že vytěžený materiál bude
  na žádost manželů Rohlenových uložen na jejich pozemcích. Způsob odbahnění
  a oprava byly projednány s pracovníky RŽP MÚ Tachov, Státní vodohospodářské správy a starostou obce. Oprava kamenných břehů bude provedena v 10/2010 případně 03-05/2011.
 • Přítomni byli seznámeni se stavem probíhajících prací na opravě a restaurování kostela.

coded by o-design ©