Pozvánka

Občanské sdružení Dubec sobě zve občany na setkání za účelem projednání dalších záměrů sdružení a plánovaných investičních akcí obce Třemešné (dětské hřiště, obnova biokoridoru, úprava potoka atd.) Vzhledem k tomu, že v pondělí dne 14.12. se uskuteční jednání zastupitelstva obce, na kterém bude schvalován rozpočet pro rok 2010, je současně i toto zasedání poslední možností, jak případně do rozpočtu obce zapracovat připomínky a náměty občanů.

Setkání se bude konat dne 11. 12. 2009 v 17.00 hod v budově firmy AGROBAC.


Zápis

Přítomni: Beran Josef, Beranová Evženie, Gebauer Karel, Gebauerová Lenka, Rohlena Ivan, p. Rohlenová, Rohlena Jakub, Rohlenová Pavlína, Vojtech František, Vojtechová Ludmila, Zika Jan

  • Přítomní posoudili záměr obce Třemešné vybudovat v místní části obce Dubec dětské hřiště a všichni se shodli na tom, že se jedná o investici bez odpovídajícího využití. Za efektivnější využití finančních prostředků se doporučuje odbahnění
    a oprava potoka v dolní části od mostku kolem Rohlenových a Lukejových. (Předpokládaná potřeba cca 90.000,- Kč)
  • Dále byl projednán záměr vyčištění druhé komory propustku pod hlavní silnicí. (Předpokládaná potřeba cca 10.000,- Kč)
  • Přítomnými občany byl pověřen Karel Gebauer jako zastupitel obce k projednání této změny při zpracovávání finančního rozpočtu obce na rok 2010.

coded by o-design ©