Poloha Dubce

Dubec na hranici Českého lesa

Poloha Dubce

Kde Dubec najdete

Dubec leží na samé hranici Českého lesa. Vzhledem k tomu, že byl Český les v minulosti přísně střeženým pohraničním pásmem, patří k našim méně známým, ale i nejméně narušeným krajinným celkům. Právem je zazýván "Utajeným přírodním klenotem".

coded by o-design ©