Český les

Masivní horský hřeben Českého lesa o délce 82 km a šířce 10 až 15 km postupuje podél česko-bavorské hranice od Všerubského průsmyku na jihu po údolí řeky Odravy v Chebské pánvi. Celkově toto pohoří ve tvaru protáhlé pahorkatiny zaujímá plochu 1741 km čtverečních. Hlavní hřeben dosahuje průměrné nadmořské výšky 700-800 m. Českoleská oblast zahrnuje vlastní Český les, Podčeskoleskou pahorkatinu a vrchovinu Všerubskou.

Nejstarší dochované písemné zmínky o Českém lese jsou psány v latině. Claudius Tacitus v 1. století n. l. nazval hraniční pásmo hor na česko-bavorském pomezí „Sylva Hercinia“ čili Černý les. Vyprávěl o něm, že jsou to krajiny tak divoké a strašlivé, že pouze láska k vlasti obyvatele k nim váže.


Oblast Českého lesa

Často je zdejší kraj přirovnáván ke končinám, kde lišky dávají dobrou noc. Je to bohem zapomenutý
kraj s panenskou přírodou, liduprázdné končiny
plné nádherných přírodních scenérií s odkazy dávné minulosti. Lidoví umělci, především kameníci zde zanechali spoustu otesaných kamenů, smírčí kříže, boží muka, pomníčky, sochy, kapličky…
S obrovským citem oživili krajinu zdejšího venkova. Ke spoustě těchto drobných památek se váží různé pověsti. Minulost nám připomínají i pozůstatky zbořených zdí panských sídel, kostelů, skláren, pivovarů, mlýnů, domů, hřbitovů a někdy i celých osad. Jsou to místa se zvláštní atmosférou. Vyvolávají smutek, obdiv, pokoru i úctu. Ovane
vás zvláštní chlad. Člověka to donutí k zastavení
a zamyšlení. Ta místa si to zaslouží.
Poslední dobou zde vzniká spousta aktivit s nadšenci, kteří usilují o to, aby už žádná zeď spadnout nemusela. Snaží se, aby objekty, které se dochovaly byly opraveny a zůstaly zachovány pro další generace. Jen čas ukáže, zda se jim to podaří …

Český les představuje přírodní prostředí vyjímečných hodnot, jehož největším bohatstvím je pestrá škála cenných rostlinných společenství a relativní nedotčenost.
V roce 2003 zahrnovalo dvacet maloplošných chráněných území. Pro své přírodovědné a krajinářské hodnoty byla v roce 2005 většina území Českého lesa prohlášena chráněnou krajinnou oblastí.

Krajina nabízí pravý ráj k rozjímání, romantickým toulkám i dlouhým tůrám krajinou, která se zdá pustá, jakoby nikdy neosídlená. Z hlediska turistického ruchu má zdejší příroda velký potenciál. Lze jen doufat, že zůstane zachován její poklidný ráz.

Orientacní tabule - cesky les 1

Orientacní tabule - cesky les 1

Orientacní tabule - cesky les 1

Informační tabule CHKO Český les

coded by o-design ©