Kulturní památky v Dubci

Zemědělský dvůr č.p. 6

Zemědělský dvůr č.p.6 Rejstříkové číslo: 100946/0000
Obec: Třemešné
Část obce: Dubec
Katastr: Dubec
Památkou od: 16.3.2004
Okres: Tachov

Krásnou lidovou architekturu představuje dřevěná usedlost č. 6 s polovalbovým
štítem a klenutou branou.

Obecně: Zemědělská usedlost má obytné stavení orientováno štítovým průčelím
do návsi. Před průčelím je předzahrádka se zbytky původního oplocení. Objekty
jsou seřazeny v jedné řadě při delším úzkém dvoře, který je uzavřen velkou zděnou klenutou branou a brankou. Obytná i hospodářská část mají společnou střechu,
která je zakryta eternitovými šablonami. Je to typické vesnické chalupářské uspořádání zemědělské usedlosti.

Obytná část: chalupa je roubená z klád, posazená na základu z kamenného zdiva.
Na štítovém průčelí jsou v přízemí tři okna a ve stěně do dvora čtyři okna posazená
na malou dřevěnou římsu. Vstupní dveře jsou uprostřed. Štítová stěna je opatřena svislým dřevěným obkladem s lištováním. Ozdobně bedněný štít s jedním středovým oknem mírně vystupuje před obvodovou stěnu přízemí. Nerovnost dvora směrem
od komunikace a podél části dvorního okapového průčelí obytného stavení vyrovnává násyp. Ten je krytý kamennými deskami a je zároveň z části zápražím, které je chráněno přesahem střechy.

Hospodářská část: na obytné stavení navazují zděné chlévy se dvěma pravoúhlými vstupy a třemi malými větracími okénky. Zdivo je kamenné omítnuté. Posledním objektem v řadě je vyšší svisle bedněná stodola s mírným sklonem střechy.
Je značně zvednuta proti linii obytné a hospodářské části stavení. Boční stěny jsou kryty eternitovými šablonami.

Dvůr: je dnes travnatý, bez znaků provozu hospodářství. Končí zahradou s ovocnými stromy. Od cesty je usedlost oddělena kamennou zídkou. Dochovala se poměrně masivní zděná polokruhově zaklenutá brána s původními dřevěnými vraty. Vedle brány je menší pravoúhlá branka pro pěší. Bránu i branku kryjí stříšky s eternitovými šablonami.

coded by o-design ©