Kulturní památka: kostel Archanděla Michaela v Dubci

Základní údaje o památce

Kostel Archanděla Michaela v Dubci

Dle pasportizace okresů SÚRPMO Pha
– prosinec 1976.Návštěvní kniha

Návštěvní knika V roce 2007 se konala slavnostní mše při příležitosti 650 letého výročí od 1. písemné zmínky. Při této slavnostní příležitosti občanské sdružení založilo "Návštěvní knihu." Zápisy napovídají, jak jsou návštěvníci ohromeni bohatou výzdobou a zvláštní atmosférou tohoto místa.Obnova a restaurování

Restaurátorské práce Jedním z cílů občanského sdružení je obnova a ochrana kulturní památky – farního kostela Archanděla Michaela. Všechny práce probíhají ve spolupráci s pracovníky MÚ Tachov - odborem školství a kultury, pracovníky NPÚ v Plzni, restaurátory a specialisty na památky.
Historie kostela

Foto kostela z počátku 20. stol. Podle stavebně historického průzkumu lze předpokládat, že původní středověká svatyně byla založena kolem roku 1250. Nejstarší zmínka je z r. 1357. Kostel je výsledkem dvou časově odlišných stavebních fází - gotické a barokní. Interiér, výmalba i mobiliář vyjma dubecké piety a osmiboké křtitelnice pochází z 2. poloviny 18. století.coded by o-design ©