12. ročník mezinárodního festivalu duchovní hudby 2018 HUDEBNÍ LÉTO BORSKA

24. 5. 2018

CONCERTO AVENTINO

Program: Harmonischer Gottesdients

Vstupné: ZDARMA

Koncert se koná v rámci programu 12. ročníku mezinárodního festivalu duchovní
hudby HUDEBNÍ LÉTO BORSKA
Pořadateli jsou: obec Třemešné, Dubec sobě z.s., Město Bor, Město Pleystein, Mikroregion Borsko, Biskupství plzeňské, Římskokatolická farnost Bor a spolek
Borská loreta.

CONCERTO AVENTINO

Soubor, který se zaměřuje na hudbu 15. - 18. století hranou na dobové nástroji, vznikl v roce 2009. V popředí zájmu ansáblu je uvádění programů a projektů, které odhalují mnohdy méně známou tvář evropské hudby od konce středověku po baroko.


Jakub Kydlíček

Jakub Kydlíček
- dirigent a barokní zobcové flétny

Jakub Kydlíček je hráčem na zobcové flétny a dirigentem, specializujícím se především na hudbu starších stylových epoch. Patří v vyhledávaným interpretům staré a ještě starší hudby. Spolupracuje s předními soubory staré hudby jako např. Collegium 1704, Capella Regia, Collegium Marianum, Czech Ensemble Baroque,...
Absolvoval studia na konzervatoři v oborech zobcová flétna
a dirigování, následně pokračoval ve studiu na prestižní Schola cantorum basiliensis ve třídě Coriny Marti.
Jako pedagog působí na Pražské konzervatoři, kde vede třídu zobcové flétny a je dirigentem Barokního orchestru Pražské konzervatoře. Od roku 2018 vyučuje zobcovou flétnu na Masarykově univerzitě v Brně.
Eva Benett

Eva Benett
- sólový zpěv

Česká sopranistka Eva Benett vystudovala klasický zpěv
na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, pod vedením Marty Beňačkové.V rámci studia absolvovala stáž na salzburském Mozarteu u prof. Marty Sharp.
Další vzdělání získala na Conservatorio di Verona v Itálii u Cristiny Miatello, kde se věnovala studiu interpretace italské a francouzské barokní hudby.
Intenzivně se věnuje především koncertní činnosti v České republice i v zahraničí. Vystupuje v sólových recitálech
s doprovodem loutny (hudba 17-18. stol.) a harfy (hudba 19.-20. stol.) Jako sólistka pravidelně spolupracuje se souborem Musica Florea, L´Armonia Terrena, Hofmusici nebo Czech virtuosi.
Mezi její domény patří především koloraturní obor v oratorní, kantátové a operní tvorbě baroka a klasicismu, jakož i písňová tvorba napříč staletími.


Petr Wagne

Petr Wagner
- viola da gamba

Studoval hru na violoncello na Pražské konzervatoři, muzikologii
na Univerzitě Karlově v Praze a na Royal Holloway University v Londýně. Hru na violu da gamba studoval u Richarda Boothbyho
v Londýně a u Jaapa ter Lindena na Akademie für Alte Musik
v Drážďanech. Završil je pak pod vedením Wielanda Kuijkena
na Královské konzervatoři v Haagu.
Hru na violu da gamba vyučoval na Masarykově univerzitě v Brně
a na kurzech staré hudby po celé Evropě, v Praze, Düsseldorfu
a Moskvě. Petr Wagner je považován za jednoho z nejlepších hráčů na violu da gamba v Evropě. Spolupracoval se soubory New London Consort, Musicians of The Globe, Concerto Palatino, Orfeo Orchestra, Collegium 1704, Ensemble Inegal, Solamente naturali nebo Musica Florea. V poslední době se též věnoval dirigování.
Lukáš Vendl

Lukáš Vendl
- cembalo

Lukáš Vendl absolvoval po maturitě na gymnáziu obor varhany
u Prof. Jana Hory na Konzervatoři v Praze. V roce 2003 zakončil studium u Prof. Jaroslava Tůmy na pražské HAMU. Zúčastnil se řady mistrovských kurzů pod vedením vynikajících světových varhaníků i cembalistů. V roce 2002 studoval na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku pod vedením Prof. Wolfganga Zerera.
Tématem jeho disertační práce je hudební teorie 17. a 18. stol.
se zaměřením na tvorbu pro klávesové nástroje. Získal ocenění
na několika domácích i zahraničních interpretačních soutěžích.
Jako kantor působí v Českobratrské evangelické církvi, je varhaníkem v chrámu ČCE U Salvátora v Praze. Vyučuje na Pražské konzervatoři a na ZUŠ Charlotty Masarykové v Praze 6. Působí pravidelně jako lektor na letních kurzech staré hudby ve Valticích na Moravě.Dubec

coded by o-design ©