Významné rody v Dubci

Alianční znak Löwensteinů a Širtingárů Za více než 7 století se v Dubci vystřídalo mnoho významných rodů. Nejstaršími zmiňovanými jsou nepochybně zemané Kočovští, z Tasnovic a ze Svržna. Dále pak Purkrtové z Hořešovic, rod Švamberků, ze Štampachu, Širtingárové , Perglárové a do r. 1945 rod Löwensteinů .

Kočovští z Kočova

Erb Kočovských z Kočova Starý český vladycký rod ze západních Čech. Je připomínán od poloviny
14. století. Svoje jméno odvozuje podle vsi s tvrzí Kočov u Plané.
Již ve 14 století se začali Kočovští dělit do několika větví a postupně drželi jiné drobné statky jako Svržno, Vidice a Miřkov.

Spřízněné rody: z Mělnic, z Prostiboře, ze Svržna, z Tasnovic.

Ze Štampachu (Steinbach)

Erb Štampachů ze Štampachu Starý rytířský rod, nejprve německý, pak český. Je připomínán na Loketsku v průběhu 14 století. Během 16. století se rod značně rozvětvil a držel řadu významných panství po celých severozápadních Čechách. Rod zanikl koncem 19. století.

Spřízněné rody: Planknárové z Kynšperka, Globnarové z Globenu

Širntyngár ze Širntynku (Schirndinger, Schirntinger, Šerentyngár)

Erb Širntyngárů ze Širntynku Starý německý rytířský rod. Počátkem 16. století se z Frank přestěhoval
do západních Čech. Získal zde hrad a město Kynšperk. Roku 1555 získal statek Lesnou (Šonvald) u Tachova, kde František Jáchym vystavěl v Lesné roku 1700 zámek. Jeho potomci zde žili až do roku 1945. Ve 2. polovině 16. století vlastnili kromě Lesné také Chodovou Planou a Tureč a postupně získali další statky.


Löwenstein z Löwensteinu

Erb Löwensteinů z Löwensteinu Německý knížecí rod. Usadil se v západních Čechách počátkem 18. století. Roku 1712 koupil v Plzeňském kraji statky Krasíkov, Gutštejn a Cebiv
a spojil je s Bezdružicemi. Postupně pak získali panství Bor na Tachovsku, statek Bernartice, Olešnou a Vidice, statek Prostiboř - Kopec a panství Lukavec na Pacovsku. V Čechách zůstali až do rolu 1945. Potomci rodu žijí dodnes v několika větvích v cizině.


Perglár z Perglasu

Erb Perglárů z Perglasu Německý rytířský rod. Je připomínán od 2. pol. 15. století na tvrzi
v Perglasu (Chlumku) na Loketsku. V 17. a 18. století držel značně rozvětvený rod řadu statků v západních i jižních Čechách mimo jiné i na Tachovsku a také hrad Velhartice. V Kaceřově sídlil rod více než tři století. Potomci rodu se připomínají ještě v 19. a 20. století.


coded by o-design ©