Fotodokumentace


Kostel Archanděla Michaela

- Oprava krovu, střechy a fasády

- Restaurování a obnova vnitřních omítek a elektroinstalace

- Restaurování a zabezpečení nástropních maleb a výmalby

- Restaurování oltáře sv. Tekly

- Obnova vitrážových okenních výplní


Biokoridor

- Oprava rybníka a potoka

- Vybudování turistického odpočivadla u rybníka

- Terénní úpravy


Volný čas

- Memoriál Tomáše Kolowrata Krakovského

- Průjezd amerických vojenských automobilových veteránů

- Stavění máje

- Vánoční mše

- Výlov rybníka

coded by o-design ©