Nová vitrážová okna - poloha č. 6 - 9

Obnovu podpořil Plzeňský kraj z programu "Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje"

vyhlášeného na základě usnesení Rady Plzeňského kraje číslo 3095/10 ze dne 9.12.2010. Účelová dotace byla poskytnuta ve výši 80.000,-, což předtavuje
výrobu a osazení téměř 4 vitrážových okenních výplní.

Pohled na osazené okno na jižní straně kostela
autor: Irena Hauptmanová


Detail věnování Plzeňského kraje
autor: Irena Hauptmanová


Celkový pohled na jižní stranu kostela
autor: Irena Hauptmanová


coded by o-design ©