Foto - Oprava kostela - srpen 2009

kontrolni den

Uvnitř kostela byly prohlédnuty malby, zda nedochází v důsledku probíhajících oprav k jejich poškození. Zleva: Mgr. Lucie Romportlová, Zdenek Procházka, Lenka Líbalová, Lenka Gebauerová, Petr Metlička, Bohumil Volfík, ak. mal. Irena Hauptmanová, Tomáš Karel a Ludmila Vojtechová.
25. 8.2009, autor: Karel Gebauer


kontrolni den

Kontrola prováděných prací. Zleva: Petr Metlička, Bohumil Volfík a Lenka Líbalová.
25. 8.2009, autor: Karel Gebauer


kontrolni den

Odborná diskuze Zdenka Procházky a Tomáše Karla.
25. 8.2009, autor: Karel Gebauer


kontrolni den

Kontrola provedených prací na opravě krovu.
25. 8.2009, autor: Karel Gebauer


kontrolni den

Posuzování stavu venkovních omítek a diskuze nad jejich původní barokní barevností.
25. 8.2009, autor: Karel Gebauer


kontrolni den

Tomáš Karel, odborník na omítky z NPÚ Plzeň při zkoumání soudržnosti a barevnosti omítek.
25. 8.2009, autor: Karel Gebauer


kontrolni den

Ak. mal. Irena Hauptmanová seznamuje přítomné s výsledky svého restaurátorského průzkumu fasád.
25. 8.2009, autor: Karel Gebauer


coded by o-design ©